Prowadzenie ksiąg handlowych w formie:
- pełnej księgowości
- podatkowej księdze przychodów i rozchodów
- ryczałtu ewidencjonowanego

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS:
- deklaracje podatkowe PIT, VAT
- deklaracje ZUS
- rozliczeń rocznych PIT
- przygotowanie przelewów
- pisma urzędowe

Prowadzenie spraw kadrowych:
- listy płacy
- zasiłki
- karty wynagrodzeń
- informacji kadrowej
- zaświadczeń dla pracowników
- deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników
- umowy zlecenia, umowy o dzieło
- deklaracji rocznych PIT-8B dla zleceniobiorców

Prowadzenie ewidencji:
- środków trwałych
- wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencję wyposażenia
- przychodów
- kosztów
- VAT
- kontrola należności i zobowiązań

Dodatkowe usługi:
- możliwość odbioru dokumentów przez biuro
- przechowywanie dokumentacji
- wyprowadzenie dokumentacji
- księgowość internetowa
- reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS i Instytucjami
  Państwowymi
 
 Copyright by ELKANo firmie | nasza oferta | kontaktprojekt - tom@net design